Tiếp tục thành công của Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 với 71 công trình sáng kiến, sáng tạo được vinh danh nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh, năm 2017, kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 được công bố gồm 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được tuyển chọn từ 141 công trình do các bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh thành giới thiệu và đề nghị.

Một trong số các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu được vinh danh năm nay như: “Ứng dụng Bioreactor trong sản xuất giống cây cà phê bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào” của nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên; “máy thu hái hồi” của hai học sinh Hoàng Việt Bách (lớp 10) và Lương Gia Khánh (lớp 12) đến từ Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn (công trình đoạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục- Đào tạo tổ chức)…

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các tác phẩm được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đều là những công trình sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường về phát triển kinh tế-xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.

Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh.

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy sức sáng tạo của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc.

Quá trình thực hiện phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam.

“Trong quá trình triển khai, cần thường xuyên đổi mới cách tổ chức làm sao cho hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn, tránh phô trương, hình thức, bảo đảm tính ứng dụng cao vào thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cụ thể”, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cả nước.

Nhấn mạnh “Đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội”, Thủ tướng cho rằng, trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.

Thủ tướng đánh giá Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” góp phần động viên khuyến khích sự đoàn kết, phát huy rộng rãi sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo, khẳng định trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam.

Để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được phát động thực sự khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, kể cả đối với kiều bào ở nước ngoài.

Nguồn: hanoimoi.com.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here