Thời gian gần gây, các gói dịch vụ Gửi hàng đi Mỹ, Gửi thực phẩm đi Mỹ cực kì phát triển tại thị trường gửi hàng quốc tế tại Việt Nam. Nhờ vào sự hợp tác thương mại, không ít khách hàng hay sử dụng những gói dịch vụ gửi hàng đi Mỹ, gửi thực phẩm đi Mỹ nhằm thoả mãn cho mục đích thương mại lẫn phi thương mại. Tuy vậy, đối với những người dùng dịch vụ, việc đăng kí FDA khi gửi thực phẩm đi Mỹ không lúc nào là điều dễ dàng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here